Ognisko Sycharowskie w Białej Podlaskiej – ul. Narutowicza 37

Kościół Św. Antoniego


Spotkania Ogniska w salce (wejście od parkingu) przy kościele Św. Antoniego przy ul. Narutowicza 37 w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św., która rozpoczyna się o godz. 15:30 oraz w trzecią środę miesiąca po Mszy św, która rozpoczyna się o godz. 18:30.

Kościół św. Antoniego w Białej Podlaskiej >>>

Stowarzyszenie OPP

program do pit - darmowy

Pierwsze spotkanie w nowym roku  2023 odbyło się w niedzielę 8 stycznia 2023r. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie opłatkowe w salce Domu Katechetycznym.

Tradycyjnie, po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości a to spotkanie było wyjątkowo na słodko.

Dziękuje wszystkim uczestnikom za obecność i przygotowanie poczęstunku.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w niedzielę tj. 05 lutego 2023 r

W niedzielę 4 grudnia 2022 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30. Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne w salce Domu Katechetycznego na końcu parkingu klasztornego.

Po otwarciu spotkania modlitwą Ojcze Nasz i do Ducha Świętego oraz  przypomnieniu charyzmatu wspólnoty i zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny  „krąg”.

Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej odbędzie się  (wyjątkowo) w drugą niedzielę  stycznia tj. 08 stycznia 2023 r. po mszy św. o godz. 15:30.

W niedzielę 2 października spotkaliśmy się w salce Domu Katechetycznego przy kościele Św. Antoniego w Białej Podlaskiej. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM SYCHAR w Białej Podlaskiej już w niedzielę tj. 06 listopada 2022 r

Życzymy wszystkim odnalezienia sensu życia w doświadczeniach obecnej chwili.

Pierwsze spotkanie po wakacjach 2022 odbyło się w niedzielę 4 września 2022r.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce Domu Katechetycznego.

Tradycyjnie, po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Krąg jest dla nas wzajemnie nauką i potwierdzeniem Bożej miłości do nas.

Mimo zranień i bólu w sercu, wiemy, że nie jesteśmy sami.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w niedzielę tj. 02 października 2022 r., po mszy świętej o godz. 15:30.

Zapraszamy

Ostatnio spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 7 sierpnia 2022 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Tradycyjnie otwarcie spotkania poprzedzone zostało modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego, po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Cieszymy się, że pojawiają się osoby nowe, w kryzysie, które chcą walczyć o swoje małżeństwo, którym nie jest obojętne życie sakramentalne, obejmujemy je wszystkie i nas samych wspólna modlitwą.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotkanie planujemy w niedzielę  4 września 2022 roku.

W niedzielę 3 lipca spotkaliśmy się w salce Domu Katechetycznego przy kościele Św. Antoniego w Białej Podlaskiej. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM SYCHAR w Białej Podlaskiej już w niedzielę tj. 07 sierpnia 2022 r

Życzymy wszystkim odnalezienia sensu życia w Słowie Bożym.

W pierwszą niedzielę miesiąca w dniu 5 czerwca 2022 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce w Domu Katechetycznym na końcu parkingu klasztornego.

Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w niedzielę 03 lipca 2022 r. po mszy św. o godz. 15:30.

W pierwszą niedzielę maja w dniu 1 maja 2022 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Następnie kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne w salce w Domu Katechetycznym na końcu parkingu klasztornego.

Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe nasze spotkanie już w niedzielę 05 czerwca 2022 r. po Eucharystii o godz. 15:30.

W najbliższą niedzielę 01.maja 2022 r. po mszy św. o godz. 15:30 zapraszamy na spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej

Zapraszamy wszystkich, którzy przeżywają kryzys w małżeństwie, którzy zostali opuszczeni przez współmałżonka czy też są po rozwodzie.

Zapraszamy wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa.

„Gdy miłość jest chora nie zabija się jej, tylko leczy”.

Przypominam, spotykamy się w salce Domu Katechetycznego, na końcu parkingu klasztornego

W niedzielę 3 kwietnia spotkaliśmy się w salce Domu Katechetycznego przy kościele Św. Antoniego w Białej Podlaskiej. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie formacyjne, Tradycyjnie, po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Krąg jest dla nas wzajemnie nauką i potwierdzeniem Bożej miłości do nas.

Mimo zranień i bólu w sercu, wiemy, że nie jesteśmy sami.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM SYCHAR w Białej Podlaskiej już w niedzielę tj. 01 maja 2022 r

Życzymy wszystkim odnalezienia sensu życia w Zmartwychwstałym Jezusie.

W pierwszą niedzielę marca w dniu 6 marca 2022 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30 oraz nabożeństwem Gorzkich Żali. Następnie kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne w salce w Domu Katechetycznym na końcu parkingu klasztornego. Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe nasze spotkanie już w niedzielę 03 kwietnia 2022 r. po Eucharystii o godz. 15:30.i nabożeństwie Gorzkich Żali.

Zapraszam jutro, w pierwszą niedzielę marca 2022 roku na godz 15:30 do kościoła p.w. Świętego Antoniego na mszę święta a po eucharystii na spotkanie Ogniska SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Spotykamy się w salce Domu Katechetycznego na końcu parkingu klasztornego, zapraszam

Pierwsze spotkanie w Nowym Roku 2022 odbyło się w niedzielę 2 stycznia. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30. Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce Domu Katechetycznym.

Tradycyjnie, po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”. Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Krąg jest dla nas wzajemnie nauką i potwierdzeniem Bożej miłości do nas. Mimo zranień i bólu w sercu, wiemy, że nie jesteśmy sami.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w niedzielę tj. 06 lutego 2022 r

Życzymy wszystkim odnalezienia sensu życia w narodzonym Jezusie.

W pierwszą niedzielę miesiąca w dniu 5 grudnia 2021 r odbyło się spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce Domu Katechetycznym.

Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

W spotkaniach uczestniczy opiekun duchowy naszego ogniska br.Stanisław.

Było to ostatnie spotkanie w starym roku. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Życzymy wszystkim by w narodzonym Jezusie odnaleźli sens życia .

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w pierwszą niedzielę Nowego Roku

tj. 2 stycznia 2022 r

W najbliższą niedzielę 05.grudnia 2021 r. po mszy św. o godz. 15:30 zapraszamy na spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej

Zapraszamy wszystkich, którzy przeżywają kryzys w małżeństwie, którzy zostali opuszczeni przez współmałżonka czy też są po rozwodzie.

Zapraszamy wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa.

„Gdy miłość jest chora nie zabija się jej, tylko leczy”.

Przypominam, spotykamy się w salce Domu Katechetycznego, na końcu parkingu klasztornego

W pierwszą niedzielę listopada w dniu 7 listopada 2021 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30. Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne w salce w Domu Katechetycznym na końcu parkingu klasztornego.

Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe nasze spotkanie już w niedzielę 05 grudnia 2021 r. po mszy św. o godz. 15:30.

W niedzielę 07 listopada 2021 r. po mszy św. o godz. 15:30 odbędzie się kolejne spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej.

Zapraszamy wszystkich, którzy przeżywają kryzys w małżeństwie, którzy zostali opuszczeni przez współmałżonka czy też są po rozwodzie.

Zapraszamy wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa.

„Gdy miłość jest chora nie zabija się jej, tylko leczy”.

W niedzielę 3 października 2021 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30. Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce w Domu Katechetycznym na końcu parkingu klasztornego.

Po otwarciu spotkania modlitwą Ojcze Nasz i do Ducha Świętego oraz  przypomnieniu charyzmatu wspólnoty i zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny  „krąg”.

Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości. Pierwszy raz na spotkaniu zjawili się sami mężczyźni.  Dziękuję za ich obecność, ciekawe spostrzeżenia i świadectwa. Dziękuję za wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej odbędzie się  w pierwszą niedzielę  listopada 07 listopada 2021 r. po mszy św. o godz. 15:30.

W najbliższą niedzielę 03.października 2021 r. po mszy św. o godz. 15:30 zapraszamy na spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej. Zapraszamy wszystkich, którzy przeżywają kryzys w małżeństwie, którzy zostali opuszczeni przez współmałżonka czy też są po rozwodzie.  Zapraszamy wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa.

„Gdy miłość jest chora nie zabija się jej, tylko leczy”.

Przypominam, spotykamy się w salce Domu Katechetycznego, na końcu parkingu klasztornego

We wrześniu w pierwszą niedzielę w dniu 5 września 2021 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce w Domu Katechetycznym na końcu parkingu klasztornego.Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w niedzielę 03 października 2021 r. po mszy św. o godz. 15:30.

Zapraszamy na kolejne spotkanie naszego ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, które odbędzie się w salce w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego, wejście od parkingu w niedzielę 05 września 2021 r. po Mszy Świętej o godz. 15:30.

Zapraszamy wszystkie osoby w kryzysie małżeńskim szukające wsparcia.

 

Już w najbliższą niedzielę 01.sierpnia 2021 r. po mszy św. o godz. 15:30 zapraszamy na spotkanie Ogniska WTM Sychar w Białej Podlaskiej

Zapraszamy wszystkich, którzy przeżywają kryzys w małżeństwie, którzy zostali opuszczeni przez współmałżonka czy też są po rozwodzie.

Zapraszamy wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa.

„Gdy miłość jest chora nie zabija się jej, tylko leczy”.

Przypominam, spotykamy się w salce Domu Katechetycznego, na końcu parkingu klasztornego.

W lipcu w pierwszą niedzielę w dniu 4 lipca 2021 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30. Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce w Domu Katechetycznym na końcu parkingu klasztornego.

Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w niedzielę 01 sierpnia 2021 r. po mszy św. o godz. 15:30.

Zapraszam na spotkanie Ogniska WMM SYCHAR w Białej Podlaskiej, które odbędzie się  w dniu 4 lipca 2021 r po mszy św. o godz. 15:30 w salce Domu Katechetycznego na końcu parkingu klasztornego.

Zapraszamy wszystkich, którzy przeżywają kryzys w małżeństwie, którzy zostali opuszczeni przez współmałżonka czy też są po rozwodzie.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną odnaleźć się w trudnych relacjach sakramentalnego małżeństwa.

„Gdy miłość jest chora nie zabija się jej, tylko leczy”.

Do zobaczenia

W pierwszą niedzielę miesiąca czerwca w dniu 6 czerwca 2021 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce w Domu Katechetycznym na końcu parkingu klasztornego.

Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w niedzielę 04 lipca 2021 r. po mszy św. o godz. 15:30.

Mamy zgodę O. Gwardiana na organizację spotkania w pierwszą niedzielę miesiąca czerwca. Zapraszam na spotkanie Ogniska WTM SYCHAR w Białej Podlaskiej, które odbędzie się  w dniu 6 czerwca 2021 r., po mszy św. o godz. 15:30 w salce Domu Katechetycznego na końcu parkingu klasztornego.

Zapraszamy wszystkich, którzy przeżywają kryzys w małżeństwie, którzy zostali opuszczeni przez współmałżonka czy też są po rozwodzie.

Zapraszamy wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa.

„Gdy miłość jest chora nie zabija się jej, tylko leczy”.

Do zobaczenia

W sobotę obchodziliśmy święto Św. Stanisława. Nasz opiekun Duchowy O. Stanisław Filipek obchodził imieniny. W sobotę o godz. 18:30 odprawiona została Msza Święta dziękczynna za obecność i posługę kapłańską o. Stanisława. Dziękujemy Bogu za opiekuna duchowego i życzymy wielu łask w dalszej posłudze kapłańskiej za wstawiennictwem Św. Antoniego i Św. Stanisława.

Wszystkich Sycharowiczów i odwiedzających naszą stronę proszę o modlitwę w intencji naszego opiekuna duchowego.

Słyszałem, że kończą się ograniczenia i w związku z tym zapraszam wszystkich chętnych na spotkanie w pierwszą niedzielę czerwca tj. 6.06.2021r na spotkanie.

Do zobaczenia

W związku z panującymi obostrzeniami nie odbędzie się jutrzejsze spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Będę informował o planowanym kolejnym terminie spotkania.

W razie pytań proszę o kontakt indywidualny.

Życzę wszystkim czytającym na naszej stronie lepszego nowego roku 2021.

By był zdrowszy,

By był szczęśliwszy,

By był natchnieniem,

By był radosnym oczekiwaniem,

By był spełnieniem.

Witajcie. życzę by przeżycia Świąt Bożego Narodzenia i ich efekty były dla Nas wszystkich przypomnieniem w każdym momencie roku.

 

Moi drodzy, ze względu na trwające nadal ograniczenia nie możemy się spotkać w realu i najbliższe spotkanie naszego ogniska, które planowane było na 6 grudnia nie odbędzie się.

Sprawdzajcie wiadomości na  internetowej stronie naszego ogniska.

Życzę wszystkim pięknych niespodzianek od Św. Mikołaja i dobrego adwentowego przygotowania do Narodzenia Pana.

Z Panem Bogiem

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną odwołuję  jutrzejsze spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej. Mam nadzieję, że w pierwszą niedzielę grudnia uda się nam spotkać.

W razie pytań proszę o kontakt indywidualny

Zapraszamy na kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR

w Białej Podlaskiej, które odbędzie się w salce w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego, wejście od parkingu w drugą niedzielę miesiąca tj. 08 listopada 2020 r. po Mszy Świętej o godz. 15:30.

Zapraszamy wszystkie osoby w kryzysie małżeńskim szukające wsparcia.

W razie pytań proszę o kontakt indywidualny

W niedzielę 06. października 2020 r. po Mszy Św. o godz. 15:30 spotkaliśmy się w kościele pw. Św. Antoniego Tradycyjnie otwarcie spotkania Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR  poprzedzone zostało modlitwą;  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego. Następnie po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną. Obejmujemy wszystkich, którzy uczestniczyli kiedykolwiek w spotkaniu naszego ogniska  i nas samych, wspólna modlitwą.

Ze względu na wyjazdy na groby zmarłych kolejne spotkanie planujemy w drugą  niedzielę miesiąca listopada tj. 8.listopada 2020 roku.

Kolejne spotykanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, odbędzie się w salce w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego, wejście od parkingu w niedzielę 06 października 2020 r. po Mszy Świętej o godz. 15:30.

Zapraszamy wszystkie osoby w kryzysie małżeńskim szukające wsparcia.

Pierwsze po przerwie i po wakacjach spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 06 września 2020 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Po otwarciu spotkania modlitwą, rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotykanie wakacyjne planujemy w niedzielę 4 października 2020 roku.

Zapraszamy

Witam Bialskich Sychar-owiczów.

Zapraszam na pierwsze po przerwie spotkanie ogniska, które odbędzie się w pierwszą niedzielę września tj. 6.września 2020 po  Mszy Świętej o godz. 15:30 w salce w budynku katechetycznym na końcu parkingu przy kościele Św. Antoniego w Białej Podlaskiej.

Obowiązują wszystkie zalecenia dot. bezpiecznego przebywania w grupie ludzi, tj. maseczki.

Pomimo obostrzeń rozpoczynamy spotkania. Zachowaj się bezpiecznie

ZAPRASZAM

 

O. Maciej Konenc SJ, który był przez 8 lat opiekunem Ogniska Sychar we
Wrocławiu przesyła nam zaproszenie na rekolekcje w czasie wakacji 2020.
Poniżej link do plakatu. Skopiuj go i wklej do paska wyszukiwania w przeglądarce.

http://sychar.org/osoba/o.maciej.konenc/wakacje-z-duchem-swietym-2020.pdf

Fragment zapowiedzi:
….. Spotkania rozpoczynamy 6 lipca o godz. 19.00 i odbywać się będą w trzy
kolejne poniedziałki. Na stronie internetowej naszej parafii
www.bytom.jezuici.pl będą zamieszczone teksty do modlitwy. Konferencje będą
nagrywane i będzie możliwość ich odsłuchania, podobnie jak i można
odsłuchać nagrania ze „szkoły modlitwy”. Te nagrania są dostępne w
zakładce „duchowość” i można z nich korzystać, gdyby ktoś chciał
pogłębić swoją wiedzę na temat modlitwy, aby ta wiedza później
zaowocowała lepszymi spotkaniami z Jezusem w oparciu o Słowo Boże.
……Temat jaki podjąłem w tym roku do rozważania to: „Wakacje z Duchem
Świętym”. ……
…….Rekolekcje potrwają 3 tygodnie. Będą wprowadzenia do nowych modlitw przez 5
dni. Szósty dzień przeznaczony jest na powtórkę którejkolwiek modlitwy a
niedziela niech idzie swoim rytmem świątecznym. Można także w niedzielę
podjąć jeszcze jedną powtórkę rekolekcyjną albo rozmyślanie Ewangelii z
niedzieli jaka przypada. Gdyba Ktoś chciał otrzymywać teksty do modlitwy nas
swoją skrzynkę mailową niech napisze na adres: rekolekcjew2020@gmail.com
Zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej na kanale TeoBańkologia, codziennie o godz. 20:30
Zapraszam do korzystania z rekolekcji i wspólnej modlitwy.
Trebor

Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o zdrowie nas i naszych rodzin spotkania Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w ognisku bialskim zostają zawieszone do odwołania.

W modlitwach oddajmy się opiece Św. Józefowi, patronowi Świętej Rodziny, by wypraszał nam potrzebne łaski.

Osoby potrzebujące informacji lub wsparcia, proszę kontaktować się  mailowo, przez druk kontaktowy w zakładce kontakt.

Czasowo spotkania Ogniska WTM SYCHAR w Białej Podlaskiej od 01.03.2020 r będą odbywać się raz w miesiącu;

w pierwszą niedzielę miesiąca.

ZAPRASZAMY CIEBIE

Kolejne spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 01 marca 2020 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego rozpoczęto spotkanie. Następnie  lider ogniska  przypomniał charyzmat wspólnoty SYCHAR oraz zasady obowiązujące na spotkaniu.

W duchu skupienia i modlitwy odsłuchaliśmy ewangelię z niedzieli wraz z komentarzem i w duchu Słowa Bożego rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Całe spotkanie przebiegło przyjaźnie i mimo ważnych i poważnych tematów odbyło się w wesołej i  życzliwej atmosferze.

Wszystkim siostrom i braciom uczestnikom, dziękujemy za przybycie i wspólne rozmowy.

Kolejne spotykanie planujemy w kolejną pierwszą niedzielę miesiąca tj. 05 kwietnia 2020 roku.

Dzięki Panu Bogu, że jest Sychar.

Zapraszamy na kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, które odbędzie się w salce w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego, wejście od parkingu w pierwszą niedzielę marca tj. 01 marca 2020 r. po Mszy Świętej o godz. 15:30.

Zapraszamy wszystkie osoby w kryzysie małżeńskim szukające wsparcia.

Kolejne w NOWYM ROKU spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 02 lutego 2020 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego rozpoczęto spotkanie. Następnie  po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze wzajemnego zrozumienia.

Całe spotkanie przebiegło przyjaźnie i mimo ważnych i poważnych tematów odbyło się w wesołej i  życzliwej atmosferze.

Wszystkim siostrom i braciom uczestnikom, dziękujemy za przybycie i wspólne rozmowy. Dziękujemy za obecność i wsparcie duchowe naszego opiekuna duchowego O. Stanisława. Obejmujemy wszystkich, którzy uczestniczyli kiedykolwiek w spotkaniach naszego ogniska  i nas samych, wspólna modlitwą.

Kolejne spotykania planujemy w trzecią środę lutego tj. 19 lutego 2020 roku i pierwszą niedzielę marca tj.01.marca 2020

Zapraszamy na kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, które odbędzie się w salce w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego, wejście od parkingu w niedzielę 02 lutego 2020 r. po Mszy Świętej o godz. 15:30.

Zapraszamy wszystkie osoby w kryzysie małżeńskim szukające wsparcia.

Spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, w Nowym Roku 2020, odbyło się w salce przy kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 05 stycznia 2020 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Otwierając spotkanie modliliśmy się  modlitwą Ojcze Nasz i do Ducha Świętego. Następnie po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotykanie planujemy w środę 02 lutego 2020 roku.

Kolejne zimowe spotykanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, odbędzie się w salce w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego, wejście od parkingu w niedzielę 05 stycznia 2020 r. po Mszy Świętej o godz. 15:30.

Zapraszamy wszystkie osoby w kryzysie małżeńskim szukające wsparcia.

W środę 18 grudnia 2019 r. po Mszy Św. o godz. 18:30 spotkaliśmy się w kościele pw. Św. Antoniego.

Tradycyjnie otwarcie spotkania Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR  poprzedzone zostało modlitwą;  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego. Następnie po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”. Dużym wsparciem dla nas jest nieustanna wspólna modlitwa jak również dzielenie się różnymi doświadczeniami, których doznaliśmy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną. Obejmujemy wszystkich, którzy uczestniczyli kiedykolwiek w spotkaniu naszego ogniska  i nas samych wspólna modlitwą.

Na zakończenie spotkania podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia świąteczne.

Kolejne spotkanie planujemy w nowym roku tj. w pierwszą niedzielę miesiąca tj. 5 stycznia 2020 roku.

Przypominam, że kolejne zimowe spotykanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, odbędzie się w salce w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego, wejście od parkingu w środę 18 grudnia 2019 r. po Mszy Świętej o godz. 18:30.

Zapraszamy wszystkie osoby w kryzysie małżeńskim szukające wsparcia.

Pierwsze tzw. zimowe spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 01 grudnia 2019 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Otwarcia spotkania dokonał lider modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego. Następnie  po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości. Dużym wsparciem dla nas jest nieustanna wspólna modlitwa jak również dzielenie się różnymi doświadczeniami, których doznaliśmy.

Obejmujemy  wspólna modlitwą wszystkich, którzy uczestniczyli kiedykolwiek w spotkaniu naszego ogniska  i nas samych .

Całe spotkanie odbyło się w wesołej i  życzliwej atmosferze.

Wszystkim siostrom i braciom uczestnikom, dziękujemy za przybycie i wspólne rozmowy.

Kolejne spotykanie planujemy w trzecią środę grudnia tj. 18 grudnia 2019 roku.

Kolejne spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 20 listopada 2019 r. po Mszy Św. o godz. 18:30. Otwarcia spotkania dokonał lider modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego. Następnie  po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”. Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości. Całe spotkanie odbyło się w wesołej i  życzliwej atmosferze. Wszystkim siostrom i braciom uczestnikom, dziękujemy za przybycie i wspólne rozmowy.

Kolejne spotykanie planujemy w pierwszą niedzielę grudnia tj. 01 grudnia 2019 roku.

W związku z wyjazdami na groby rodzinne najbliższe spotkanie ogniska WTM SYCHAR odbędzie się w trzecią środę listopada tj. 20.11.2019 rok.

Zapraszamy

Zapraszamy na kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, które odbędzie się w salce w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego, wejście od parkingu w środę 16 października 2019 r. po Mszy Świętej o godz. 18:30.

Przed Mszą Świętą  zapraszamy na różaniec.

Zapraszamy wszystkie osoby w kryzysie małżeńskim szukające wsparcia.

Kolejne spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 06 października 2019 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Otwarcia spotkania dokonał lider modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego. Następnie  po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Na potkaniu nasz opiekun duchowy O. Stanisław odpowiadał na nasze pytania i wątpliwości. Omawialiśmy również kolejną konferencję „Jak uczestniczyć we Mszy Świętej””?.  Całe spotkanie odbyło się w wesołej i  życzliwej atmosferze.

Wszystkim siostrom i braciom uczestnikom, dziękujemy za przybycie i wspólne rozmowy. Wszystkich uczestników spotkań obejmujemy modlitwą.

Kolejne spotykanie planujemy w trzecią środę 16 października 2019 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z programem rekolekcji i spotkań wspólnotowych w tym roku 2019.

Na stronie ogniska lub głównej wspólnoty w zakładce REKOLEKCJE;

link wklej w pasek wyszukiwania w przeglądarce

http://sychar-rekolekcje.blogspot.com/

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, które odbędzie się w salce w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego, wejście od parkingu w niedzielę 06 października 2019 r. po Mszy Świętej o godz. 15:30.

Zapraszamy wszystkie osoby w kryzysie małżeńskim szukające wsparcia.

W trzecią środę miesiąca w dniu 18 września 2019 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 18:30. Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce w Domu Katechetycznym z wejściem od strony parkingu przy kościele Św. Antoniego.

Po otwarciu spotkania modlitwą Ojcze Nasz i do Ducha Świętego oraz  przypomnieniu charyzmatu wspólnoty i zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny  „krąg”. Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną. W oczekiwaniu na rekolekcje w Kodniu polecamy wszystkich uczestników rekolekcji i ks. Rekolekcjonistę opiece Matki Boskiej Kodeńskiej.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej odbędzie się  w niedzielę 06 października 2019 r. po mszy św. o godz. 15:30.

Zapraszamy na kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, które odbędzie się w salce w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego, wejście od parkingu w trzecią środę miesiąca tj. 18 września 2019 r. po Mszy Świętej o godz. 18:30.

Zapraszamy wszystkie osoby w kryzysie małżeńskim szukające wsparcia.

Pierwsze spotkanie po wakacjach Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, w odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w pierwszą niedzielę miesiąca dn. 01 września 2019 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Po otwarciu spotkania modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego oraz po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR i zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.  W dalszej części spotkania rozmawialiśmy o planowanych rekolekcjach oraz  rozważaliśmy temat pokory do sytuacji związanych z samotnością, odrzuceniem i oddaniem tego Bogu.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotykanie planujemy w trzecią środę miesiąca tj. 18 września 2019 roku.

Zapraszamy

 

W sobotę 31.08.2019 już będzie można zgłaszać się na rekolekcje w Kodniu w dn. 27-29 września 2019 roku.

Zgłoszenie robimy za pomocą formularza pobranego ze strony SYCHAR zakładki rekolekcje.

Ze względu na wyjazd pielgrzymkowy w sierpniu nie odbyło się spotkanie ogniska SYCHAR w Białej Podlaskiej. Zapraszamy na pierwsze spotkanie po wakacjach w niedzielę tj. 1.września o godz. 15:30. Do zobaczenia

Przypominam, że w wakacje spotykamy się raz w miesiącu w pierwszą niedzielę.

Zapraszamy na kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, które odbędzie się w salce w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego, wejście od parkingu w niedzielę 04 sierpnia 2019 r. po Mszy Świętej o godz. 15:30.

Zapraszamy wszystkie osoby w kryzysie małżeńskim szukające wsparcia.

Pierwsze wakacyjne spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, w odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 07 lipca 2019 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Po otwarciu spotkania modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego, przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Omawialiśmy kolejny punkt Konferencji o Mszy Świętej.

Dziękuję Eli za przygotowanie i poprowadzenie tej części spotkania.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotykanie wakacyjne planujemy w niedzielę 4 sierpnia 2019 roku.

Zapraszamy

Zapraszamy na kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, które odbędzie się w salce w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego, wejście od parkingu w niedzielę 07 lipca 2019 r. po Mszy Świętej o godz. 15:30.

Zapraszamy wszystkie osoby w kryzysie małżeńskim szukające wsparcia.

Przez okres wakacje spotykamy się raz w miesiącu, w pierwszą niedzielę miesiąca.

W środę 19 czerwca 2019 r. po Mszy Św. o godz. 18:30 spotkaliśmy się w kościele pw. Św. Antoniego. Tradycyjnie otwarcie spotkania Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR  poprzedzone zostało modlitwą;  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego. Następnie po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dużym wsparciem dla nas jest nieustanna wspólna modlitwa jak również dzielenie się różnymi doświadczeniami, których doznaliśmy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną. Obejmujemy wszystkich, którzy uczestniczyli kiedykolwiek w spotkaniu naszego ogniska  i nas samych, wspólna modlitwą.

Ustaliliśmy, że przez okres wakacje spotykamy się raz w miesiącu, w pierwszą niedzielę miesiąca.

Kolejne spotkanie planujemy w pierwszą niedzielę miesiąca lipca tj. 7 lipca 2019 roku.

Kolejne spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, w odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 02 czerwca 2019 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Po otwarciu spotkania modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego oraz po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR i zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”. W dalszej części spotkania rozpoczęliśmy kolejne rozważania o mszy świętej na podstawie konferencji rekolekcyjnych o. Adama Hrabiego ”Jak uczestniczyć we mszy świętej?”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną. Obejmujemy wszystkich, którzy uczestniczyli kiedykolwiek w spotkaniu naszego ogniska  i nas samych, wspólną modlitwą.

Kolejne spotykanie planujemy w środę 19 czerwca 2019 roku.

Zapraszamy

Zapraszamy na kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, które odbędzie się w salce w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego, wejście od parkingu w niedzielę 02 czerwca 2019 r. po Mszy Świętej o godz. 15:30 oraz w trzecią środę tj. 19 czerwca 2019 r. po Mszy Świętej o godz. 18:30.

Zapraszamy wszystkie osoby w kryzysie małżeńskim szukające wsparcia.

W środę 22 maja 2019 r. po Mszy Św. o godz. 18:30 spotkaliśmy się w kościele pw. Św. Antoniego

Tradycyjnie otwarcie spotkania Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR  poprzedzone zostało modlitwą;  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego. Następnie po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dużym wsparciem dla nas jest nieustanna wspólna modlitwa jak również dzielenie się różnymi doświadczeniami, których doznaliśmy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną. Obejmujemy wszystkich, którzy uczestniczyli kiedykolwiek w spotkaniu naszego ogniska  i nas samych wspólna modlitwą.

Kolejne spotkanie planujemy w pierwszą niedzielę miesiąca tj. 2 czerwca 2019 roku.

Zapraszamy na kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, które odbędzie się w salce w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego, wejście od parkingu, wyjątkowo w  środę 22 maja 2019 r. po Mszy Świętej o godz. 18:30.

Zapraszamy wszystkie osoby w kryzysie małżeńskim szukające wsparcia.

 

Spotkanie rocznicowe Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, w odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 05 maja 2019 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Homilia na Mszy Św. była w dużej części o charyzmacie SYCHAR, dziękujemy O. Stanisławowi.

Po otwarciu spotkania modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego, po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Na zakończenie spotkania, nasz opiekun duchowy O. Stanisław udzielił nam błogosławieństwa na najbliższy czas.

Na słodko uczciliśmy pierwszą rocznicę powstania naszego ogniska.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotykanie planujemy w środę 15 maja 2019 roku.

Zapraszamy

W niedzielę 05 maja 2019 r. na mszy św. o godz. 15:30 będziemy modlić się za Wspólnotę Trudnych Małżeństw i pierwszą rocznicę powołania naszego ogniska. Po Mszy Świętej zapraszamy na uroczyste rocznicowe spotkanie Ogniska WMM SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Zapraszamy wszystkich, którzy przeżywają kryzys w małżeństwie, którzy zostali opuszczeni przez współmałżonka czy też są po rozwodzie.

Zapraszamy wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa.

„Gdy miłość jest chora nie zabija się jej, tylko leczy”.

 

W trzecią środę miesiąca w dniu 17 kwietnia 2019 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 18:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce w Domu Katechetycznym z wejściem od strony parkingu przy kościele Św. Antoniego.

Po otwarciu spotkania modlitwą Ojcze Nasz i do Ducha Świętego oraz  przypomnieniu charyzmatu wspólnoty i zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny  „krąg”.

Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WTM Sychar w Białej Podlaskiej odbędzie się  w niedzielę 05 maja 2019 r. po mszy św. o godz. 15:30.

Zapraszamy na kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR

w Białej Podlaskiej, które odbędzie się w salce w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego, wejście od parkingu w środę 17 kwietnia 2019 r. po Mszy Świętej o godz. 18:30.

Zapraszamy wszystkie osoby w kryzysie małżeńskim szukające wsparcia.

To było spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej  w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 7 kwietnia 2019 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Po otwarciu spotkania modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego i po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Cieszymy się, że pojawiają się osoby nowe, w kryzysie, które chcą walczyć o swoje małżeństwo, którym nie jest obojętne życie sakramentalne, obejmujemy je wszystkie i nas samych wspólna modlitwą.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Po nowym roku spotykamy się w niedzielę  17 kwietnia 2019 roku.

Zapraszamy na kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, które odbędzie się;

w pierwszą niedzielę miesiąca tj. 07 kwietnia 2019 r. po Mszy Świętej o godz. 15:30, 

w salce w Domu Katechetycznego przy klasztorze Św. Antoniego, wejście od parkingu.

Zapraszamy wszystkie osoby w kryzysie małżeńskim szukające wsparcia.

W trzecią środę miesiąca tj. 20 marca 2019 r. po Mszy Św. o godz. 18:30 spotkaliśmy się w kościele pw. Św. Antoniego.

Tradycyjnie otwarcie spotkania Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR  poprzedzone zostało modlitwą;  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego. Następnie po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dużym wsparciem dla nas jest nieustanna wspólna modlitwa jak również dzielenie się różnymi doświadczeniami, których doznaliśmy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną. Obejmujemy wszystkich, którzy uczestniczyli kiedykolwiek w spotkaniu naszego ogniska i nas samych wspólna modlitwą.

Kolejne spotkanie planujemy w pierwszą niedzielę miesiąca tj.  7 kwietnia 2019 roku.

Zapraszamy na spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej w dniu. 20.03.2019 roku po Mszy Św. o godz. 18:30. Spotkanie odbędzie się w salce Domu Katechetycznego przy klasztorze Św. Antoniego. Wejście od parkingu.

Poniżej link na stronę www: parafii Św.Michała Archanioła w Białej Podlaskiej z informacją o Misjach Ewangelizacyjnych.

http://www.michalbiala.pl/index.php

Zapraszamy

Ostatnio spotkaliśmy się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 3 lutego 2019 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Tradycyjnie otwarcie spotkania poprzedzone zostało modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego, po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dużym wsparciem dla nas jest wspólna modlitwa jak również dzielenie się doświadczeniami, których doznaliśmy. Dziękujemy Bogu za nie i nas samych obejmujemy  wspólna modlitwą.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotkanie planujemy w środę  20 marca 2019 roku.

Zapraszamy na kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej,

które odbędzie się w salce w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego, wejście od parkingu w niedzielę 03 marca 2019 r. po Mszy Świętej o godz. 15:30.

Zapraszamy wszystkie osoby w kryzysie małżeńskim szukające wsparcia.

 

Kolejne spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, w odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w środę 20 lutego 2019 r. po Mszy Św. o godz. 18:30.

Po otwarciu spotkania modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego, po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Na zakończenie spotkania, nasz opiekun duchowy O. Stanisław udzielił nam błogosławieństwa na najbliższy czas.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotykanie planujemy w niedzielę 03 marca 2019 roku.

Zapraszamy

Zapraszamy na spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, które odbędzie się w salce w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego, wejście od parkingu w środa 20 lutego 2019 r. po Mszy Świętej o godz. 18:30.

Zapraszamy wszystkie osoby w kryzysie małżeńskim szukające wsparcia

Ostatnio spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 3 lutego 2019 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Tradycyjnie otwarcie spotkania poprzedzone zostało modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego, po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Cieszymy się, że pojawiają się osoby nowe, w kryzysie, które chcą walczyć o swoje małżeństwo, którym nie jest obojętne życie sakramentalne, obejmujemy je wszystkie i nas samych wspólna modlitwą.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotkanie planujemy w środę  20 lutego 2019 roku.

Zapraszamy na kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, które odbędzie się w salce w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego, wejście od parkingu w niedzielę 03 lutego 2019 r. po Mszy Świętej o godz. 15:30.

Zapraszamy wszystkie osoby w kryzysie małżeńskim szukające wsparcia.

Kolejne w NOWYM ROKU spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 16 stycznia 2019 r. po Mszy Św. o godz. 18:30.

Otwarcia spotkania dokonał lider modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego. Następnie  po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Spotkanie nasze uświetnił Gwardian Zakonu Kapucynów Mniejszych w Białej Podlaskiej O. Bogdan Augustyniak. Razem z naszym opiekunem duchowym O. Stanisławem odpowiadali na nasze pytania i rozwiewali wątpliwości. Całe spotkanie przebiegło na słodko i mimo ważnych i poważnych tematów odbyło się w wesołej i  życzliwej atmosferze.

Wszystkim siostrom i braciom uczestnikom, dziękujemy za przybycie, przygotowanie wspaniałych produktów na słodko  i wspólne rozmowy.

Kolejne spotykanie planujemy w pierwszą niedzielę tj. 03 lutego 2019 roku

 

Zapraszamy na spotkanie na słodko ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, które odbędzie się w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego w środę 16 stycznia 2019 r. po Mszy Świętej o godz. 18:30.

Zapraszamy wszystkich chętnych ze słodkim koszyczkiem.

Pierwsze spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, w Nowym Roku 2019,

odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w pierwszą niedzielę 06 stycznia 2019 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Po otwarciu spotkania modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego, po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR

oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotykanie planujemy w trzecią środę 16 stycznia 2019 roku i ze słodkim co nieco.

Zapraszamy

Ostatnie spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w środę 19 grudnia 2018 r. po Mszy Św. o godz. 18:30. Po otwarciu spotkania modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego, po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”. Cieszymy się, że pojawiają się osoby nowe, w kryzysie, które chcą walczyć o swoje małżeństwo, którym nie jest obojętne życie sakramentalne, obejmujemy je wszystkie i nas samych wspólna modlitwą. Na koniec spotkania uczestnicy podzielili się tradycyjnym opłatkiem, życząc sobie wszelkich potrzebnych łask. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

W nowym roku spotykamy się w niedzielę  6 stycznia 2019 roku.

Zapraszamy na przedświąteczne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, które odbędzie się w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego w środę 19 grudnia 2018 r. po mszy świętej o godz. 18:30.

Zapraszamy małżonków w kryzysie, wszystkich, którzy chcą walczyć o swoje małżeństwo, którym nie jest obojętne życie sakramentalne.

Kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 2 grudnia 2018 r. po Mszy Św. o godz. 15:30. Spotkanie odbyło się w nowym miejscu w salce Domu Katechetycznego na końcu parkingu (wejście od parkingu przy klasztorze).

Po otwarciu spotkania modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego, po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”. Cieszymy się, że pojawiają się osoby nowe, w kryzysie, które chcą walczyć o swoje małżeństwo, którym nie jest obojętne życie sakramentalne, obejmujemy je wszystkie i nas samych wspólna modlitwą.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Na kolejne spotkanie zapraszamy w środę 19 grudnia 2018 r.

Kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbędzie się w kościele pw. Św. Antoniego w Białej Podlaskiej przy ul. Narutowicza w niedzielę 2 grudnia 2018 r.

Zapraszamy małżonków w kryzysie, wszystkich, którzy chcą walczyć o swoje małżeństwo, którym nie jest obojętne życie sakramentalne.

 

Kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w środę 21 listopada 2018 r. po Mszy Świętej o godz. 18:30.

Spotkanie odbyło się w nowym miejscu w salce Domu Katechetycznego (wejście od parkingu przy klasztorze).

Po otwarciu spotkania modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego, po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Cieszymy się, że pojawiają się osoby nowe, które chcą walczyć o swoje małżeństwo, którym nie jest obojętne życie sakramentalne, obejmujemy je wszystkie i nas samych wspólna modlitwą.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotkanie planujemy w niedzielę tj. 2 grudnia 2018 roku po mszy świętej o godz. 15:30

W najbliższą środę tj.  w dn. 21.listopada 2018 r , po Mszy Świętej o godz. 18:30 w salce w Domu Katechetycznym przy klasztorze Św. Antoniego (wejście od parkingu) odbędzie się kolejne spotkanie ogniska WTM SYCHAR.

Zapraszamy do uczestnictwa we mszy św o godz 18:30 m.in w intencji nas i naszych współmałżonków.

O godz. 17:50 zapraszamy do wspólnego odmawiania różańca w intencji zmarłych

ZAPRASZAMY

Ze względu na świąteczne wyjazdy na groby naszych zmarłych, spotkania w niedzielę 04.listopada 2018 r , nie będzie.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dn. 21.listopada 2018 r tj. środa, po Mszy Świętej o godz. 18:30.

ZAPRASZAMY

W trzecią środę miesiąca w dniu 17 października 2018 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 18:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce w budynku z wejściem od strony parkingu przy kościele Św. Antoniego.

Po otwarciu spotkania modlitwą Ojcze Nasz i do Ducha Świętego oraz  przypomnieniu charyzmatu wspólnoty i zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny  „krąg”.

Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej odbędzie się  w środę 21 listopada 2018 r. po mszy św. o godz. 18:30.

Spotkania w niedzielę 04 listopada, ze względu na świąteczne wyjazdy nie będzie.

W niedzielę 07 października 2018 r. po mszy św. o godz. 15:30 zapraszamy na we spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej

Zapraszamy wszystkich, którzy przeżywają kryzys w małżeństwie, którzy zostali opuszczeni przez współmałżonka czy też są po rozwodzie.

Zapraszamy wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa.

„Gdy miłość jest chora nie zabija się jej, tylko leczy”.

W pierwszą niedzielę miesiąca w dniu 7 października 2018 r odbyło się spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce w budynku z wejściem od strony parkingu kościoła Św. Antoniego.

Tradycyjnie, po otwarciu spotkania modlitwą Ojcze Nasz i do Ducha Świętego oraz  przypomnieniu charyzmatu wspólnoty i zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

W spotkaniu uczestniczył nowy opiekun duchowy naszego ogniska O. Stanisław.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w środę 17 października 2018 r. po mszy św. o godz. 18:30.

W trzecią środę miesiąca w dniu 19 września 2018 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 18:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce w budynku do którego wejście jest od strony parkingu przy kościele Św. Antoniego.

Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Każdy z uczestników spotkania przedstawił się i podzielił się swoim świadectwem.

Wszystko odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Na zakończenie spotkania podziękowaliśmy O. Stanisławowi za uczestnictwo.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej odbędzie się  w niedzielę 7 października 2018 r. po mszy św. o godz. 15:30.

Kronika