Ognisko Sycharowskie w Białej Podlaskiej – ul. Narutowicza 37

Kościół Św. Antoniego


Spotkania Ogniska w salce (wejście od parkingu) przy kościele Św. Antoniego przy ul. Narutowicza 37 w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św., która rozpoczyna się o godz. 15:30 oraz w trzecią środę miesiąca po Mszy św, która rozpoczyna się o godz. 18:30.

Kościół św. Antoniego w Białej Podlaskiej >>>

Stowarzyszenie OPP

program do pit - darmowy

Kronika Ogniska

Pierwsze spotkanie w nowym roku  2023 odbyło się w niedzielę 8 stycznia 2023r. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie opłatkowe w salce Domu Katechetycznym.

Tradycyjnie, po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości a to spotkanie było wyjątkowo na słodko.

Dziękuje wszystkim uczestnikom za obecność i przygotowanie poczęstunku.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w niedzielę tj. 05 lutego 2023 r

W niedzielę 4 grudnia 2022 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30. Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne w salce Domu Katechetycznego na końcu parkingu klasztornego.

Po otwarciu spotkania modlitwą Ojcze Nasz i do Ducha Świętego oraz  przypomnieniu charyzmatu wspólnoty i zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny  „krąg”.

Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej odbędzie się  (wyjątkowo) w drugą niedzielę  stycznia tj. 08 stycznia 2023 r. po mszy św. o godz. 15:30.

W niedzielę 2 października spotkaliśmy się w salce Domu Katechetycznego przy kościele Św. Antoniego w Białej Podlaskiej. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM SYCHAR w Białej Podlaskiej już w niedzielę tj. 06 listopada 2022 r

Życzymy wszystkim odnalezienia sensu życia w doświadczeniach obecnej chwili.

Pierwsze spotkanie po wakacjach 2022 odbyło się w niedzielę 4 września 2022r.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce Domu Katechetycznego.

Tradycyjnie, po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Krąg jest dla nas wzajemnie nauką i potwierdzeniem Bożej miłości do nas.

Mimo zranień i bólu w sercu, wiemy, że nie jesteśmy sami.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w niedzielę tj. 02 października 2022 r., po mszy świętej o godz. 15:30.

Zapraszamy

Ostatnio spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 7 sierpnia 2022 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Tradycyjnie otwarcie spotkania poprzedzone zostało modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego, po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Cieszymy się, że pojawiają się osoby nowe, w kryzysie, które chcą walczyć o swoje małżeństwo, którym nie jest obojętne życie sakramentalne, obejmujemy je wszystkie i nas samych wspólna modlitwą.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotkanie planujemy w niedzielę  4 września 2022 roku.

W niedzielę 3 lipca spotkaliśmy się w salce Domu Katechetycznego przy kościele Św. Antoniego w Białej Podlaskiej. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM SYCHAR w Białej Podlaskiej już w niedzielę tj. 07 sierpnia 2022 r

Życzymy wszystkim odnalezienia sensu życia w Słowie Bożym.

W pierwszą niedzielę miesiąca w dniu 5 czerwca 2022 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce w Domu Katechetycznym na końcu parkingu klasztornego.

Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w niedzielę 03 lipca 2022 r. po mszy św. o godz. 15:30.

W pierwszą niedzielę maja w dniu 1 maja 2022 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Następnie kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne w salce w Domu Katechetycznym na końcu parkingu klasztornego.

Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe nasze spotkanie już w niedzielę 05 czerwca 2022 r. po Eucharystii o godz. 15:30.

W najbliższą niedzielę 01.maja 2022 r. po mszy św. o godz. 15:30 zapraszamy na spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej

Zapraszamy wszystkich, którzy przeżywają kryzys w małżeństwie, którzy zostali opuszczeni przez współmałżonka czy też są po rozwodzie.

Zapraszamy wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa.

„Gdy miłość jest chora nie zabija się jej, tylko leczy”.

Przypominam, spotykamy się w salce Domu Katechetycznego, na końcu parkingu klasztornego

W niedzielę 3 kwietnia spotkaliśmy się w salce Domu Katechetycznego przy kościele Św. Antoniego w Białej Podlaskiej. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie formacyjne, Tradycyjnie, po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Krąg jest dla nas wzajemnie nauką i potwierdzeniem Bożej miłości do nas.

Mimo zranień i bólu w sercu, wiemy, że nie jesteśmy sami.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM SYCHAR w Białej Podlaskiej już w niedzielę tj. 01 maja 2022 r

Życzymy wszystkim odnalezienia sensu życia w Zmartwychwstałym Jezusie.

W pierwszą niedzielę marca w dniu 6 marca 2022 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30 oraz nabożeństwem Gorzkich Żali. Następnie kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne w salce w Domu Katechetycznym na końcu parkingu klasztornego. Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe nasze spotkanie już w niedzielę 03 kwietnia 2022 r. po Eucharystii o godz. 15:30.i nabożeństwie Gorzkich Żali.

Pierwsze spotkanie w Nowym Roku 2022 odbyło się w niedzielę 2 stycznia. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30. Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce Domu Katechetycznym.

Tradycyjnie, po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”. Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Krąg jest dla nas wzajemnie nauką i potwierdzeniem Bożej miłości do nas. Mimo zranień i bólu w sercu, wiemy, że nie jesteśmy sami.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w niedzielę tj. 06 lutego 2022 r

Życzymy wszystkim odnalezienia sensu życia w narodzonym Jezusie.

W pierwszą niedzielę miesiąca w dniu 5 grudnia 2021 r odbyło się spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce Domu Katechetycznym.

Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

W spotkaniach uczestniczy opiekun duchowy naszego ogniska br.Stanisław.

Było to ostatnie spotkanie w starym roku. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Życzymy wszystkim by w narodzonym Jezusie odnaleźli sens życia .

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w pierwszą niedzielę Nowego Roku

tj. 2 stycznia 2022 r

W pierwszą niedzielę listopada w dniu 7 listopada 2021 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30. Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne w salce w Domu Katechetycznym na końcu parkingu klasztornego.

Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe nasze spotkanie już w niedzielę 05 grudnia 2021 r. po mszy św. o godz. 15:30.

W niedzielę 3 października 2021 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30. Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce w Domu Katechetycznym na końcu parkingu klasztornego.

Po otwarciu spotkania modlitwą Ojcze Nasz i do Ducha Świętego oraz  przypomnieniu charyzmatu wspólnoty i zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny  „krąg”.

Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości. Pierwszy raz na spotkaniu zjawili się sami mężczyźni.  Dziękuję za ich obecność, ciekawe spostrzeżenia i świadectwa. Dziękuję za wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej odbędzie się  w pierwszą niedzielę  listopada 07 listopada 2021 r. po mszy św. o godz. 15:30.

We wrześniu w pierwszą niedzielę w dniu 5 września 2021 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce w Domu Katechetycznym na końcu parkingu klasztornego.Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w niedzielę 03 października 2021 r. po mszy św. o godz. 15:30.

W lipcu w pierwszą niedzielę w dniu 4 lipca 2021 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30. Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce w Domu Katechetycznym na końcu parkingu klasztornego.

Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w niedzielę 01 sierpnia 2021 r. po mszy św. o godz. 15:30.

W pierwszą niedzielę miesiąca czerwca w dniu 6 czerwca 2021 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce w Domu Katechetycznym na końcu parkingu klasztornego.

Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w niedzielę 04 lipca 2021 r. po mszy św. o godz. 15:30.

W sobotę obchodziliśmy święto Św. Stanisława. Nasz opiekun Duchowy O. Stanisław Filipek obchodził imieniny. W sobotę o godz. 18:30 odprawiona została Msza Święta dziękczynna za obecność i posługę kapłańską o. Stanisława. Dziękujemy Bogu za opiekuna duchowego i życzymy wielu łask w dalszej posłudze kapłańskiej za wstawiennictwem Św. Antoniego i Św. Stanisława.

Wszystkich Sycharowiczów i odwiedzających naszą stronę proszę o modlitwę w intencji naszego opiekuna duchowego.

Słyszałem, że kończą się ograniczenia i w związku z tym zapraszam wszystkich chętnych na spotkanie w pierwszą niedzielę czerwca tj. 6.06.2021r na spotkanie.

Do zobaczenia

Witajcie. życzę by przeżycia Świąt Bożego Narodzenia i ich efekty były dla Nas wszystkich przypomnieniem w każdym momencie roku.

 

Moi drodzy, ze względu na trwające nadal ograniczenia nie możemy się spotkać w realu i najbliższe spotkanie naszego ogniska, które planowane było na 6 grudnia nie odbędzie się.

Sprawdzajcie wiadomości na  internetowej stronie naszego ogniska.

Życzę wszystkim pięknych niespodzianek od Św. Mikołaja i dobrego adwentowego przygotowania do Narodzenia Pana.

Z Panem Bogiem

W niedzielę 06. października 2020 r. po Mszy Św. o godz. 15:30 spotkaliśmy się w kościele pw. Św. Antoniego Tradycyjnie otwarcie spotkania Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR  poprzedzone zostało modlitwą;  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego. Następnie po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną. Obejmujemy wszystkich, którzy uczestniczyli kiedykolwiek w spotkaniu naszego ogniska  i nas samych, wspólna modlitwą.

Ze względu na wyjazdy na groby zmarłych kolejne spotkanie planujemy w drugą  niedzielę miesiąca listopada tj. 8.listopada 2020 roku.

Pierwsze po przerwie i po wakacjach spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 06 września 2020 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Po otwarciu spotkania modlitwą, rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotykanie wakacyjne planujemy w niedzielę 4 października 2020 roku.

Zapraszamy

Kolejne spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 01 marca 2020 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego rozpoczęto spotkanie. Następnie  lider ogniska  przypomniał charyzmat wspólnoty SYCHAR oraz zasady obowiązujące na spotkaniu.

W duchu skupienia i modlitwy odsłuchaliśmy ewangelię z niedzieli wraz z komentarzem i w duchu Słowa Bożego rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Całe spotkanie przebiegło przyjaźnie i mimo ważnych i poważnych tematów odbyło się w wesołej i  życzliwej atmosferze.

Wszystkim siostrom i braciom uczestnikom, dziękujemy za przybycie i wspólne rozmowy.

Kolejne spotykanie planujemy w kolejną pierwszą niedzielę miesiąca tj. 05 kwietnia 2020 roku.

Dzięki Panu Bogu, że jest Sychar.

Kolejne w NOWYM ROKU spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 02 lutego 2020 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego rozpoczęto spotkanie. Następnie  po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze wzajemnego zrozumienia.

Całe spotkanie przebiegło przyjaźnie i mimo ważnych i poważnych tematów odbyło się w wesołej i  życzliwej atmosferze.

Wszystkim siostrom i braciom uczestnikom, dziękujemy za przybycie i wspólne rozmowy. Dziękujemy za obecność i wsparcie duchowe naszego opiekuna duchowego O. Stanisława. Obejmujemy wszystkich, którzy uczestniczyli kiedykolwiek w spotkaniach naszego ogniska  i nas samych, wspólna modlitwą.

Kolejne spotykania planujemy w trzecią środę lutego tj. 19 lutego 2020 roku i pierwszą niedzielę marca tj.01.marca 2020

Spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, w Nowym Roku 2020, odbyło się w salce przy kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 05 stycznia 2020 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Otwierając spotkanie modliliśmy się  modlitwą Ojcze Nasz i do Ducha Świętego. Następnie po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotykanie planujemy w środę 02 lutego 2020 roku.

W środę 18 grudnia 2019 r. po Mszy Św. o godz. 18:30 spotkaliśmy się w kościele pw. Św. Antoniego.

Tradycyjnie otwarcie spotkania Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR  poprzedzone zostało modlitwą;  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego. Następnie po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”. Dużym wsparciem dla nas jest nieustanna wspólna modlitwa jak również dzielenie się różnymi doświadczeniami, których doznaliśmy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną. Obejmujemy wszystkich, którzy uczestniczyli kiedykolwiek w spotkaniu naszego ogniska  i nas samych wspólna modlitwą.

Na zakończenie spotkania podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia świąteczne.

Kolejne spotkanie planujemy w nowym roku tj. w pierwszą niedzielę miesiąca tj. 5 stycznia 2020 roku.

Pierwsze tzw. zimowe spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 01 grudnia 2019 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Otwarcia spotkania dokonał lider modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego. Następnie  po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości. Dużym wsparciem dla nas jest nieustanna wspólna modlitwa jak również dzielenie się różnymi doświadczeniami, których doznaliśmy.

Obejmujemy  wspólna modlitwą wszystkich, którzy uczestniczyli kiedykolwiek w spotkaniu naszego ogniska  i nas samych .

Całe spotkanie odbyło się w wesołej i  życzliwej atmosferze.

Wszystkim siostrom i braciom uczestnikom, dziękujemy za przybycie i wspólne rozmowy.

Kolejne spotykanie planujemy w trzecią środę grudnia tj. 18 grudnia 2019 roku.

Kolejne spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 20 listopada 2019 r. po Mszy Św. o godz. 18:30. Otwarcia spotkania dokonał lider modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego. Następnie  po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”. Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości. Całe spotkanie odbyło się w wesołej i  życzliwej atmosferze. Wszystkim siostrom i braciom uczestnikom, dziękujemy za przybycie i wspólne rozmowy.

Kolejne spotykanie planujemy w pierwszą niedzielę grudnia tj. 01 grudnia 2019 roku.

Kolejne spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 06 października 2019 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Otwarcia spotkania dokonał lider modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego. Następnie  po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Na potkaniu nasz opiekun duchowy O. Stanisław odpowiadał na nasze pytania i wątpliwości. Omawialiśmy również kolejną konferencję „Jak uczestniczyć we Mszy Świętej””?.  Całe spotkanie odbyło się w wesołej i  życzliwej atmosferze.

Wszystkim siostrom i braciom uczestnikom, dziękujemy za przybycie i wspólne rozmowy. Wszystkich uczestników spotkań obejmujemy modlitwą.

Kolejne spotykanie planujemy w trzecią środę 16 października 2019 roku.

W trzecią środę miesiąca w dniu 18 września 2019 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 18:30. Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce w Domu Katechetycznym z wejściem od strony parkingu przy kościele Św. Antoniego.

Po otwarciu spotkania modlitwą Ojcze Nasz i do Ducha Świętego oraz  przypomnieniu charyzmatu wspólnoty i zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny  „krąg”. Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną. W oczekiwaniu na rekolekcje w Kodniu polecamy wszystkich uczestników rekolekcji i ks. Rekolekcjonistę opiece Matki Boskiej Kodeńskiej.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej odbędzie się  w niedzielę 06 października 2019 r. po mszy św. o godz. 15:30.

Pierwsze spotkanie po wakacjach Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, w odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w pierwszą niedzielę miesiąca dn. 01 września 2019 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Po otwarciu spotkania modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego oraz po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR i zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.  W dalszej części spotkania rozmawialiśmy o planowanych rekolekcjach oraz  rozważaliśmy temat pokory do sytuacji związanych z samotnością, odrzuceniem i oddaniem tego Bogu.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotykanie planujemy w trzecią środę miesiąca tj. 18 września 2019 roku.

Zapraszamy

 

Pierwsze wakacyjne spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, w odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 07 lipca 2019 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Po otwarciu spotkania modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego, przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Omawialiśmy kolejny punkt Konferencji o Mszy Świętej.

Dziękuję Eli za przygotowanie i poprowadzenie tej części spotkania.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotykanie wakacyjne planujemy w niedzielę 4 sierpnia 2019 roku.

Zapraszamy

W środę 19 czerwca 2019 r. po Mszy Św. o godz. 18:30 spotkaliśmy się w kościele pw. Św. Antoniego. Tradycyjnie otwarcie spotkania Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR  poprzedzone zostało modlitwą;  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego. Następnie po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dużym wsparciem dla nas jest nieustanna wspólna modlitwa jak również dzielenie się różnymi doświadczeniami, których doznaliśmy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną. Obejmujemy wszystkich, którzy uczestniczyli kiedykolwiek w spotkaniu naszego ogniska  i nas samych, wspólna modlitwą.

Ustaliliśmy, że przez okres wakacje spotykamy się raz w miesiącu, w pierwszą niedzielę miesiąca.

Kolejne spotkanie planujemy w pierwszą niedzielę miesiąca lipca tj. 7 lipca 2019 roku.

Kolejne spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, w odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 02 czerwca 2019 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Po otwarciu spotkania modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego oraz po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR i zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”. W dalszej części spotkania rozpoczęliśmy kolejne rozważania o mszy świętej na podstawie konferencji rekolekcyjnych o. Adama Hrabiego ”Jak uczestniczyć we mszy świętej?”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną. Obejmujemy wszystkich, którzy uczestniczyli kiedykolwiek w spotkaniu naszego ogniska  i nas samych, wspólną modlitwą.

Kolejne spotykanie planujemy w środę 19 czerwca 2019 roku.

Zapraszamy

W środę 22 maja 2019 r. po Mszy Św. o godz. 18:30 spotkaliśmy się w kościele pw. Św. Antoniego

Tradycyjnie otwarcie spotkania Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR  poprzedzone zostało modlitwą;  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego. Następnie po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dużym wsparciem dla nas jest nieustanna wspólna modlitwa jak również dzielenie się różnymi doświadczeniami, których doznaliśmy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną. Obejmujemy wszystkich, którzy uczestniczyli kiedykolwiek w spotkaniu naszego ogniska  i nas samych wspólna modlitwą.

Kolejne spotkanie planujemy w pierwszą niedzielę miesiąca tj. 2 czerwca 2019 roku.

Spotkanie rocznicowe Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, w odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 05 maja 2019 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Homilia na Mszy Św. była w dużej części o charyzmacie SYCHAR, dziękujemy O. Stanisławowi.

Po otwarciu spotkania modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego, po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Na zakończenie spotkania, nasz opiekun duchowy O. Stanisław udzielił nam błogosławieństwa na najbliższy czas.

Na słodko uczciliśmy pierwszą rocznicę powstania naszego ogniska.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotykanie planujemy w środę 15 maja 2019 roku.

Zapraszamy

 

W trzecią środę miesiąca w dniu 17 kwietnia 2019 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 18:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce w Domu Katechetycznym z wejściem od strony parkingu przy kościele Św. Antoniego.

Po otwarciu spotkania modlitwą Ojcze Nasz i do Ducha Świętego oraz  przypomnieniu charyzmatu wspólnoty i zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny  „krąg”.

Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WTM Sychar w Białej Podlaskiej odbędzie się  w niedzielę 05 maja 2019 r. po mszy św. o godz. 15:30.

To było spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej  w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 7 kwietnia 2019 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Po otwarciu spotkania modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego i po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Cieszymy się, że pojawiają się osoby nowe, w kryzysie, które chcą walczyć o swoje małżeństwo, którym nie jest obojętne życie sakramentalne, obejmujemy je wszystkie i nas samych wspólna modlitwą.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Po nowym roku spotykamy się w niedzielę  17 kwietnia 2019 roku.

W trzecią środę miesiąca tj. 20 marca 2019 r. po Mszy Św. o godz. 18:30 spotkaliśmy się w kościele pw. Św. Antoniego.

Tradycyjnie otwarcie spotkania Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR  poprzedzone zostało modlitwą;  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego. Następnie po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dużym wsparciem dla nas jest nieustanna wspólna modlitwa jak również dzielenie się różnymi doświadczeniami, których doznaliśmy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną. Obejmujemy wszystkich, którzy uczestniczyli kiedykolwiek w spotkaniu naszego ogniska i nas samych wspólna modlitwą.

Kolejne spotkanie planujemy w pierwszą niedzielę miesiąca tj.  7 kwietnia 2019 roku.

Ostatnio spotkaliśmy się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 3 lutego 2019 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Tradycyjnie otwarcie spotkania poprzedzone zostało modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego, po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dużym wsparciem dla nas jest wspólna modlitwa jak również dzielenie się doświadczeniami, których doznaliśmy. Dziękujemy Bogu za nie i nas samych obejmujemy  wspólna modlitwą.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotkanie planujemy w środę  20 marca 2019 roku.

Kolejne spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, w odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w środę 20 lutego 2019 r. po Mszy Św. o godz. 18:30.

Po otwarciu spotkania modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego, po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Na zakończenie spotkania, nasz opiekun duchowy O. Stanisław udzielił nam błogosławieństwa na najbliższy czas.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotykanie planujemy w niedzielę 03 marca 2019 roku.

Zapraszamy

Ostatnio spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 3 lutego 2019 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Tradycyjnie otwarcie spotkania poprzedzone zostało modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego, po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Cieszymy się, że pojawiają się osoby nowe, w kryzysie, które chcą walczyć o swoje małżeństwo, którym nie jest obojętne życie sakramentalne, obejmujemy je wszystkie i nas samych wspólna modlitwą.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotkanie planujemy w środę  20 lutego 2019 roku.

Kolejne w NOWYM ROKU spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 16 stycznia 2019 r. po Mszy Św. o godz. 18:30.

Otwarcia spotkania dokonał lider modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego. Następnie  po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Spotkanie nasze uświetnił Gwardian Zakonu Kapucynów Mniejszych w Białej Podlaskiej O. Bogdan Augustyniak. Razem z naszym opiekunem duchowym O. Stanisławem odpowiadali na nasze pytania i rozwiewali wątpliwości. Całe spotkanie przebiegło na słodko i mimo ważnych i poważnych tematów odbyło się w wesołej i  życzliwej atmosferze.

Wszystkim siostrom i braciom uczestnikom, dziękujemy za przybycie, przygotowanie wspaniałych produktów na słodko  i wspólne rozmowy.

Kolejne spotykanie planujemy w pierwszą niedzielę tj. 03 lutego 2019 roku

Pierwsze spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej, w Nowym Roku 2019,

odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w pierwszą niedzielę 06 stycznia 2019 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

Po otwarciu spotkania modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego, po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR

oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwami odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotykanie planujemy w trzecią środę 16 stycznia 2019 roku i ze słodkim co nieco.

Zapraszamy

Ostatnie spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w środę 19 grudnia 2018 r. po Mszy Św. o godz. 18:30. Po otwarciu spotkania modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego, po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”. Cieszymy się, że pojawiają się osoby nowe, w kryzysie, które chcą walczyć o swoje małżeństwo, którym nie jest obojętne życie sakramentalne, obejmujemy je wszystkie i nas samych wspólna modlitwą. Na koniec spotkania uczestnicy podzielili się tradycyjnym opłatkiem, życząc sobie wszelkich potrzebnych łask. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

W nowym roku spotykamy się w niedzielę  6 stycznia 2019 roku.

Kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w niedzielę 2 grudnia 2018 r. po Mszy Św. o godz. 15:30. Spotkanie odbyło się w nowym miejscu w salce Domu Katechetycznego na końcu parkingu (wejście od parkingu przy klasztorze).

Po otwarciu spotkania modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego, po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”. Cieszymy się, że pojawiają się osoby nowe, w kryzysie, które chcą walczyć o swoje małżeństwo, którym nie jest obojętne życie sakramentalne, obejmujemy je wszystkie i nas samych wspólna modlitwą.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Na kolejne spotkanie zapraszamy w środę 19 grudnia 2018 r.

Kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w środę 21 listopada 2018 r. po Mszy Świętej o godz. 18:30.

Spotkanie odbyło się w nowym miejscu w salce Domu Katechetycznego (wejście od parkingu przy klasztorze).

Po otwarciu spotkania modlitwą  Ojcze Nasz i do Ducha Świętego, po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty SYCHAR oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny „krąg”.

Cieszymy się, że pojawiają się osoby nowe, które chcą walczyć o swoje małżeństwo, którym nie jest obojętne życie sakramentalne, obejmujemy je wszystkie i nas samych wspólna modlitwą.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Kolejne spotkanie planujemy w niedzielę tj. 2 grudnia 2018 roku po mszy świętej o godz. 15:30

W trzecią środę miesiąca w dniu 17 października 2018 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 18:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce w budynku z wejściem od strony parkingu przy kościele Św. Antoniego.

Po otwarciu spotkania modlitwą Ojcze Nasz i do Ducha Świętego oraz  przypomnieniu charyzmatu wspólnoty i zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy tradycyjny  „krąg”.

Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej odbędzie się  w środę 21 listopada 2018 r. po mszy św. o godz. 18:30.

Spotkania w niedzielę 04 listopada, ze względu na świąteczne wyjazdy nie będzie.

W pierwszą niedzielę miesiąca w dniu 7 października 2018 r odbyło się spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce w budynku z wejściem od strony parkingu kościoła Św. Antoniego.

Tradycyjnie, po otwarciu spotkania modlitwą Ojcze Nasz i do Ducha Świętego oraz  przypomnieniu charyzmatu wspólnoty i zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

W spotkaniu uczestniczył nowy opiekun duchowy naszego ogniska O. Stanisław.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w środę 17 października 2018 r. po mszy św. o godz. 18:30.

W trzecią środę miesiąca w dniu 19 września 2018 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 18:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce w budynku do którego wejście jest od strony parkingu przy kościele Św. Antoniego.

Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Każdy z uczestników spotkania przedstawił się i podzielił się swoim świadectwem.

Wszystko odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Na zakończenie spotkania podziękowaliśmy O. Stanisławowi za uczestnictwo.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej odbędzie się  w niedzielę 7 października 2018 r. po mszy św. o godz. 15:30.

W pierwszą niedzielę miesiąca w dniu 2 września 2018 r odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce przy Furcie kościoła Św. Antoniego.

W spotkaniu uczestniczyło siedem osób. W spotkaniu uczestniczył nowy opiekun duchowy naszego ogniska o.Stanisław.

Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy  tradycyjny „krąg”.

Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w środę 19 września 2018 r. po mszy św. o godz. 18:30.

 

W trzecią środę miesiąca w dniu 20 czerwca 2018 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 18:30.

Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce przy Furcie kościoła Św. Antoniego.

W spotkaniu uczestniczyło osiem osób.

Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.

Każdy z uczestników spotkania przedstawił się i podzielił się swoim świadectwem.

Wszystko odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Na zakończenie spotkania podziękowaliśmy Br. Tomaszowi Wrońskiemu za prowadzenie i opiekę duchową naszego ogniska i życzyliśmy wielu łask Ducha Świętego na drodze duszpasterskiej.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej odbędzie się po wakacjach tj w niedzielę 2 wrześna 2018 r. po mszy św. o godz. 15:30.

 

W pierwszą niedzielę miesiąca w dniu 3 czerwca 2018 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30. Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce przy Furcie kościoła Św. Antoniego.

W spotkaniu uczestniczyło sześć osób. Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”. Dzielenie się świadectwem odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

W rozważaniach słuchaliśmy opracowanej przez Elę konferencji dot. „Jak uczestniczyć we Mszy Świętej nt. Liturgii słowa w części: homilia, Credo i Modlitwa wiernych. Wszystko na podstawie konferencji rekolekcyjnych opracowanych przez o. Adama Hrabiego OCD.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w środę 20 czerwca 2018 r. po mszy św. o godz. 18:30.

 

W trzecią środę miesiąca w dniu 16 maja 2018 r odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej.
Rozpoczęliśmy nabożeństwem majowym a następnie Mszą Świętą o godz. 18:30.
Mszę Św. celebrował Br. Piotr i Br. Waldemar oraz O. Ryszard Sierański z Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z Kodnia, który modlił się w intencji wspólnoty SYCHAR. Br. Piotr w homilii nawiązał do odpowiedzialności i jedności z Bogiem sakramentalnych małżonków.
Po Eucharystii kontynuowaliśmy spotkanie  formacyjne, w salce przy Furcie kościoła Św. Antoniego.
W spotkaniu uczestniczyli  stali sycharowicze tj. sześć osób oraz jedna nowa osoba, która poszukuje wsparcia i zrozumienia swojej sytuacji w kryzysie małżeńskim.
Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.
Każdy z uczestników spotkania przedstawił się i podzielił się swoim świadectwem.
Wszystko odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.
Nasz gość nadzwyczajny O. Ryszard przeprowadził piękną katechezą, której myślą przewodnią było „Duchowe cierpienia osoby porzuconej, zdradzonej w odniesieniu do Woli Bożej”.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w niedzielę 3 czerwca 2018 r. po Mszy Św. o godz. 15:30.

W pierwszą niedzielę miesiąca w dniu 6 maja 2018 r odbyło się pierwsze spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR w Białej Podlaskiej, po uroczystej inauguracji.
Tradycyjnie rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 15:30
Po Eucharystii w salce przy Furcie kościoła Św. Antoniego kontynuowaliśmy spotkanie   formacyjne.
Wśród przybyłych znalazły się stali uczestnicy spotkań tj. cztery osoby oraz jedna nowa osoba, która poszukuje wsparcia i zrozumienia swojej sytuacji w kryzysie małżeńskim.
Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego i przypomnieniu charyzmatu wspólnoty oraz zasad obowiązujących na spotkaniu rozpoczęliśmy „krąg”.
Każdy z uczestników spotkania przedstawił się i podzielił się swoim świadectwem.
Wszystko odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.
Przedstawiliśmy krótką relację z Dnia Skupienia w dn. 5.05.2018 r w Zembrowie, na którym byli nasi Sycharowicze. Organizatorem było Ogniska siemiatyckie. Tematem rozważań był temat  „Małżonkowie napełnieni Duchem Świętym. Dziękujemy prowadzącemu rozważania ks. Piotrowi Arbaszewskiemu.
Następnie nasz lider Robert przypomniał o kontynuacji rozważań nt. Jak uczestniczyć we Mszy Świętej wg. katechez OCD Adama Hrabiego.
Następnie przeszliśmy do kościoła i uczestniczyliśmy w nabożeństwie majowym.
Po odśpiewaniu litanii i wysłuchaniu Dziennika z Historii Duchowej Diecezji Siedleckiej  odczytanej przez O. Łukasza Podsiadły, wróciliśmy do salki.
W tej części spotkania gościem nadzwyczajnym był o. Ryszard Sierański z Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z Kodnia.
Ryszard przyjął zaproszenie na kolejne spotkanie naszego ogniska w dn. 16 maja.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną formację modlitewną.

Najbliższe spotkanie Ogniska WMM Sychar w Białej Podlaskiej już w środę 16 maja 2018 r. po mszy św. o godz. 18:30.

15.kwietnia 2018 r w niedzielę odbyła się inauguracja Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białej Podlaskiej. Uroczystość rozpoczęliśmy o godz. 15:00 Koronką do Bożego Miłosierdzia, polecając małżeństwa w kryzysie prosząc o łaskę wytrwania w postanowieniu Wiernej Miłości Małżeńskiej dla wszystkich.
We wstępnym wprowadzeniu – lider ogniska Robert, przedstawił zebranym wspólnotę oraz charyzmat WTM Sychar, a głównym motywem były słowa „gdy miłość jest chora nie zabija się jej, tylko leczy”.
Następnie uczestniczyliśmy w koncelebrowanej Mszy Św., której przewodniczył ks. Jacek Sereda – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin a towarzyszyli mu ks. Paweł Dubowik – Krajowy Duszpasterz Wspólnoty, ks. Łukasz Kałaska – Diecezjalny Duszpasterz Wspólnoty, Ks. Kamil Frączek – opiekun Duchowy Ogniska w Łukowie oraz Br. Tomasz Wroński –opiekun Duchowy Ogniska w Białej Podlaskiej – gwardian klasztoru Braci Mniejszych w Białej Podlaskiej. Homilię wygłosił ks. Paweł Dubowik.
Diakonię muzyczną podczas Mszy Św. zapewnili przedstawiciele ogniska z Lublina.
Po Mszy Św. w podziemiach kościoła Św. Antoniego w Białej Podlaskiej nastąpiło uroczyste otwarcie ogniska i spotkanie formacyjne gości z Sycharkami z Białej Podlaskiej.
Wśród zaproszonych i przybyłych gości znaleźli się Andrzej Szczepaniak – Krajowy Lider WTM Sychar, ks. Paweł Dubowik, ks. Jacek Sereda, ks. Łukasz Kałaska, ks. Kamil Frączek, ks. Grzegorz Kierski, liderzy ognisk z Lublina, Łukowa, Zambrowa, Siemiatycz oraz Sycharowicze z wymienionych ognisk i przedstawiciele ognisk z Warszawy i powstającej grupy z Parczewa.
Spotkanie inauguracyjne stało się okazją do wymiany serdeczności i wspólnych problemów. Było tez okazją do wznowienia przyjacielskich kontaktów osób, które dawno się nie widziały.
Przybyły również nowe osoby, które przeżywają kryzys małżeński i szukają wsparcia i zrozumienia swojej sytuacji.
Po otwarciu spotkania modlitwą do Ducha Świętego przedstawiony został Charyzmat wspólnoty oraz zasady obowiązujące na spotkaniu.
W tej części spotkania zaproponowano, aby każdy z mówiących powiedział jak ma na imię jego droga do zbawienia (czyli imię współmałżonka), coś dobrego o swoim współmałżonku, czy modli się za niego, co w ostatnim okresie dobrego zrobił dla współmałżonka, jak kryzys wpłynął na relacje z Panem Bogiem i co Jezus – Bóg robi w jego życiu.
Następnie każdy z uczestników spotkania przedstawił się i podzielił się swoim świadectwem.
Wszystko odbyło się w atmosferze zrozumienia i życzliwości.
Na zakończenie głos zabrał ks. Paweł Dubowik – Krajowy Duszpasterz WTM Sychar, który podsumował relacje kręgu oraz życzył wszystkim wytrwania w charyzmacie wspólnoty.
Spotkanie zakończono „modlitwą o Odrodzenie Małżeństwa” oraz błogosławieństwem ks. Pawła.
Po spotkaniu, w małych grupkach lub przy okazji pożegnań indywidualnych rozmawialiśmy dzieląc się doświadczeniem z pracy wspólnotowej.
Wszystkim uczestnikom inauguracji dziękujemy za przybycie i wspólną modlitwę w intencji naszego ogniska.
Szczególnie dziękujemy Sycharkom z Lublina którzy przyjechali z niezwykłym prezentem tj. diakonii muzycznej podczas Mszy Św., serdecznie dziękujemy, Bóg zapłać.
Spotkania naszego ogniska odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po mszy św. o godz. 15:30 i trzecią środę po mszy o godz. 18:30.
Najbliższe spotkanie Ogniska WTM Sychar w Białej Podlaskiej już w niedzielę 6 maja 2018 r.

Kronika